Πρώτη Επίσκεψη

Βασική αποστολή του Παιδοοφθαλμιάτρου, είναι η παρακολούθηση της εξέλιξης της όρασης από τη στιγμή της γέννησης μέχρι το τέλος της εφηβείας.

Η εκτίμηση της όρασης των παιδιών διαφέρει πολύ από αυτή του ενηλίκου και ποικίλει από ηλικία σε ηλικία. Η καλή επικοινωνία με το παιδί, η γνώση, η εμπειρία και ο κατάλληλος φιλικός για τα παιδιά εξοπλισμός, είναι απαραίτητα.

Η εξέταση του παιδιού στο Παιδοοφθαλμολογικό Ελλάδος ελέγχει την όραση του παιδιού συνολικά. Οφθαλμολογικά, οπτομετρικά και ορθοπτικά.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Εάν μπορεί το παιδί να διακρίνει λεπτομέρειες και σε ποιες αποστάσεις (οπτική οξύτητα).
 • Εάν το παιδί αντιλαμβάνεται σωστά τον περιβάλλοντα χώρο (περιφερική όραση).
 • Εάν το παιδί έχει κάποια σημαντική για την ηλικία του διαθλαστική διαταραχή.
  (υπερμετρωπία, μυωπία, αστιγματισμός)
 • Εάν το παιδί βλέπει χρώματα (χρωματική αντίληψη) και εάν αντιλαμβάνεται τις αντιθέσεις των χρωμάτων σε διαφορετικές συνθήκες φωτισμού (ευαισθησία αντιθέσεων).
 • Εάν τα μάτια του παιδιού συνεργάζονται μεταξύ τους αρμονικά και εάν βλέπουν τρισδιάστατα (στραβισμός, νυσταγμός, ανεπάρκεια σύγκλισης, άλλες οφθαλμοκινητικές διαταραχές).
 • Εάν υπάρχουν οργανικές βλάβες στην επιφάνεια ή στο εσωτερικό των ματιών (βυθός) του παιδιού.
 • Εάν η ενδοφθάλμια πίεση βρίσκεται σε φυσιολογικά επίπεδα (γλαύκωμα).
 • Εάν το παιδί αντιδρά άμεσα σε απρόσμενους καθημερινούς κινδύνους (οπτικοί αντανακλαστικοί μηχανισμοί).
 • Εάν το παιδί μπορεί να κατανοήσει τι είναι αυτό που βλέπει και που βρίσκεται αυτό που βλέπει (οπτική αντίληψη).
 • Εάν το παιδί είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει τις οπτικές σχολικές προκλήσεις, κατά την εισαγωγή του στο σχολείο, αλλά και κατά τη διάρκεια της σχολικής του ζωής (σχολική ετοιμότητα).