Τμήμα Συμβουλευτικής εξ αποστάσεως

Δημιούργησε το πρώτο τμήμα Συμβουλευτικής εξ αποστάσεως, με σκοπό να παρέχει εξειδικευμένες συμβουλές σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδος, αλλά και στο εξωτερικό. Απευθύνεται σε ασθενείς, θεραπευτές και ιατρούς. Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει παροχή εξειδικευμένων ιατρικών συμβουλών, παρακολούθηση ασθενών, καθώς και καθοδήγηση (της οικογένειας, των θεραπευτών, των εκπαιδευτικών), με στόχο τη βελτίωση τόσο της οπτικής, όσο και της αναπτυξιακής εξέλιξης των παιδιών.