Τμήμα Στραβισμού & Νυσταγμού

Στο τμήμα στραβισμού / νυσταγμού  αντιμετωπίζεται κάθε τύπος στραβισμού και νυσταγμού, σε παιδιά & ενήλικες, καθώς και η διπλωπία, με κλινικό ή χειρουργικό τρόπο. Η κλινική και η χειρουργική εμπειρία του επιστημονικού μας προσωπικού, με κλινικές εξετάσεις που ξεπερνούν τους 25.0000 ασθενείς και 10.000 χειρουργικές επεμβάσεις στο ενεργητικό της, εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα.

Στραβισμός

Στραβισμός σημαίνει ότι τα μάτια του ασθενή δεν εστιάζονται συγχρόνως πάνω στον ίδιο στόχο. Υπάρχουν πολλοί τύποι στραβισμού όπως ο συγκλίνων, ο αποκλίνων,  ο κάθετος, ενώ κάποιοι από αυτούς (ιδιαίτερα σε μεγάλα παιδιά και ενήλικες) μπορεί να συνοδεύονται και από διπλωπία.

Νυσταγμός

Νυσταγμός σημαίνει ότι τα μάτια του ασθενή εμφανίζουν μια συνεχή ρυθμική κίνηση, γεγονός που θολώνει την όρασή του. 

Τα αίτια, τόσο του στραβισμού, όσο και του νυσταγμού, ποικίλουν, όπως ποικίλει και ο τρόπος αντιμετώπισής τους.

Διπλωπία

Ο ασθενής με διπλωπία βλέπει τους στόχους διπλούς και αντιμετωπίζει πολλά καθημερινά προβλήματα (δυσκολία στην ισορροπία και κίνηση, συντονισμούς ματιών – χεριών, οδήγηση κ.ά.). Λύσεις με ειδικά γυαλιά, ασκήσεις ή ειδικές χειρουργικές παρεμβάσεις μπορούν να ανακουφίσουν τον ασθενή άμεσα.