Τμήμα Αμβλυωπίας

Το τμήμα αμβλυωπίας  πρωτοπορεί, αφού, πέρα από τις παραδοσιακές μορφές αντιμετώπισης (κάλυψη ή θόλωση της όρασης στο ‘’καλό’’ μάτι), εφαρμόζει κατ’ αποκλειστικότητα στην Ελλάδα τις πιο σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους (ειδικά προγράμματα παιχνιδιών ενδυνάμωσης της όρασης). 

Αμβλυωπία

Η αμβλυωπία (τεμπέλικο μάτι) αποτελεί τη συχνότερη αιτία μείωσης της όρασης στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας. Έχει σημασία να διαγνωστεί νωρίς και άμεσα να αντιμετωπιστεί. Ο τρόπος για να εντοπιστεί έγκαιρα, είναι οι προληπτικοί παιδοοοφθαλμολογικοί έλεγχοι στα προσχολικά χρόνια. Τα αίτια της αμβλυωπίας είναι διάφορα και τα περισσότερα είναι μη εμφανή.