Τμήμα Παιδιατρικής Οφθαλμολογίας

Μαζί με την ψυχο-σωματική ανάπτυξη ενός παιδιού, αναπτύσσεται συνεχώς και η όρασή του. Η παρακολούθηση της φυσιολογικής πορείας ανάπτυξής της, οδηγεί στην πρώιμη διάγνωση προβλημάτων και στην έγκαιρη αντιμετώπισή τους.  

Το τμήμα Παιδιατρικής Οφθαλμολογίας, αντιμετωπίζει κάθε παιδοοφθαλμολογική πάθηση, σε παιδιά κάθε ηλικίας και αναπτυξιακού προφίλ. Ο συνεχής εμπλουτισμός γνώσεων, η κλινική και η χειρουργική εμπειρία της επιστημονικής μας ομάδας, καθώς και η ειδική τεχνολογία αιχμής του κέντρου μας, εγγυώνται τη διαγνωστική και θεραπευτική επιτυχία.