Eye Radar

Σκοπός

Βλέπω & Διαβάζω

Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρώιμης εντόπισης και αντιμετώπισης παιδιών με δυσκολίες στη μάθηση, ειδικού και μη ειδικού τύπου, από την επιστημονική ομάδα του Παιδοοφθαλμολογικού Ελλάδος.

Μια βοήθεια για το παιδί – το γονιό – τον εκπαιδευτικό – το θεραπευτή 

Με την είσοδο στο σχολείο, τα παιδιά καλούνται να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και να διευρύνουν τις γνώσεις τους. Η προφορική μάθηση θα πρέπει να συνδυαστεί με τη συμβολική μάθηση και την επικοινωνία. Τα παιδιά θα πρέπει να μάθουν να αποκωδικοποιούν και να κωδικοποιούν μηνύματα μέσα από σύμβολα.  

Οι βασικές δεξιότητες για την κατάκτηση της συμβολικής μάθησης και επικοινωνίας, είναι η ανάγνωση και η γραφή αντίστοιχα.  

Η όραση, η ακοή, οι κινητικές δεξιότητες των ματιών και των χεριών, καθώς και εγκεφαλικά κέντρα αποκωδικοποίησης / κωδικοποίησης, κέντρα κατανόησης και γνώσης εμπλέκονται στην ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων.  

Πολλά παιδιά όμως, εμφανίζουν δυσκολίες στην κατάκτηση του μηχανισμού ανάγνωσης και γραφής. 

Που οφείλονται οι δυσκολίες;

Μπορεί να οφείλονται σε πρόβλημα οπτικό, ακουστικό, κινητικό, ή / και στα εγκεφαλικά κέντρα αποκωδικοποίησης / κωδικοποίησης, μάθησης και γνώσης (δυσλεξία κ.ά.).  

Βλέπω & Διαβάζω!

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα πρώιμης εντόπισης των παιδιών με δυσκολίες στην ανάγνωση και στη γραφή και καταγραφής των ατομικών τους δυσκολιών, με σκοπό να προσφέρει κατάλληλη συμβουλευτική υποστήριξη στους γονείς, στους ειδικούς θεραπευτές και εκπαιδευτικούς του κάθε παιδιού, με συγκεκριμένες προτάσεις. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την εκτίμηση των οπτικών δεξιοτήτων του παιδιού που χρησιμοποιούνται στην ανάγνωση και στη γραφή (ευκρίνεια κειμένου, ακρίβεια κινήσεων των ματιών πάνω στο κείμενο, αντιγραφή από τον πίνακα κ.ά.), την εκτίμηση της ακουστικής ικανότητας του παιδιού και τέλος την αποτύπωση της οπτικής στρατηγικής των ματιών του κατά τη διάρκεια ανάγνωσης ενός κειμένου, με το σύστημα RADAR. 

Στη συνέχεια, με ειδικό πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, η επιστημονική μας ομάδα αξιολογεί τα αποτελέσματα, καταλήγει σε συμπεράσματα και προτάσεις, τις οποίες μοιράζεται με τους γονείς, θεραπευτές και εκπαιδευτικούς του παιδιού. 

Η όλη διαδικασία εκτίμησης διαρκεί 30-40 λεπτά, είναι απλή, μη παρεμβατική, φιλική προς τα παιδιά, αξιόπιστη, ακριβής σε ποσοστό άνω του 95% και επαναλήψιμη στο μέλλον ώστε να παρακολουθούμε την εξέλιξη του παιδιού.

Το Βλέπω & Διαβάζω απευθύνεται:

–  Σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με διαγνωσμένη οφθαλμολογική πάθηση (μειωμένη όραση στο ένα ή και στα δύο μάτια, τεμπέλικο μάτι, στραβισμό, νυσταγμό), με ιστορικό προωρότητας ή αναπτυξιακών διαταραχών (καθυστέρηση στο περπάτημα, στην ομιλία κ.ά.), με βαρηκοΐα, με κινητικές διαταραχές, για να τα προετοιμάσει για τις μελλοντικές σχολικές / μαθησιακές προκλήσεις.  

–  Σε παιδιά σχολικής ηλικίας με δυσκολίες στην ανάγνωση και στη γραφή.   Με σκοπό να στηρίξει παιδιά με δυσκολίες στη μάθηση και τις οικογένειές τους, αλλά και να ενισχύσει τον ρόλο και το έργο των θεραπευτών, εκπαιδευτικών, παιδοψυχολόγων κ.ά.

Παρέχετε στο παιδί σας μια αξιόπιστη εξέταση της ανάγνωσης και δυσλεξίας.

Το eyeRadar είναι αντικειμενικό.

Το μόνο που καταγράφουμε είναι οι κινήσεις του ματιού, οι οποίες μας παρέχουν έναν απολύτως φυσικό τρόπο να αξιολογήσουμε αντικειμενικά την ανάγνωση σε πραγματικό χρόνο. Από την άλλη, οι παραδοσιακές μέθοδοι αξιολόγησης μπορεί να δημιουργήσουν ανακρίβειες στα αποτελέσματα, καθώς βασίζονται σε υποκειμενικές γνώμες και σε αδιαβάθμιστες μεταβλητές.

Είναι απολύτως έγκυρο.

To eyeRadar είναι από τις περιπτώσεις όπου η επιστήμη είναι καλύτερη από τον άνθρωπο. Καταγράφει περισσότερες από 25 παραμέτρους της ανάγνωσης, κάτι που ένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει, και οι αλγόριθμοι του μας παρέχουν έγκυρα και μετρήσιμα δεδομένα.

Εκδίδει μια λεπτομερής και εις βάθος αναφορά.

Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και βαθιάς ανάλυσης της ανάγνωσης, ένας ειδικός του eyeRadar θα δημιουργήσει μια αναφορά. Αυτή η αναφορά θα περιέχει 25+ παραμέτρους, όπως την αναγνωστική απόδοση, το βαθμό συλλαβικότητας, την κατανόηση κειμένου, και χρησιμεύει ως ένα εργαλείο χαρτογράφησης των αναγνωστικών ικανοτήτων του παιδιού.

Γιατί να επιλέξετε το eyeRadar;

Οι παραδοσιακές μέθοδοι αξιολόγησης δεν είναι αρκετές. Μερικές λένε ότι το παιδί σας δεν μπορεί να διαβάσει, ενώ άλλες μπορεί να υποδεικνύουν τους λόγους. Το eyeRadar είναι το μόνο που πάει ένα βήμα παραπέρα και προσφέρει στον ειδικό γνώσεις και πληροφορίες, για να βοηθήσει το παιδί να ξεπεράσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και να βελτιωθεί.