Τμήμα Νευρο-οφθαλμολογίας

Το οπτικό σύστημα αποτελεί μέρος του εγκεφάλου. Για το λόγο αυτό, οπτικές διαταραχές, πολύ συχνά συνυπάρχουν με εγκεφαλικές παθήσεις (παιδιών και ενηλίκων, εκ γεννητοίς ή επίκτητες).

Το τμήμα νευρο-οφθαλμολογίας, είναι ένα από τα πολύ λίγα ειδικά τμήματα στην Ελλάδα. Δέχεται μεγάλο αριθμό παιδιών και ενηλίκων με οπτικές διαταραχές λόγω νευρολογικών προβλημάτων. Οι ασθενείς αυτοί, πέρα από κατάλληλη θεραπεία, υποστηρίζονται για την αποκατάσταση των διαταραγμένων δεξιοτήτων τους. Για το λόγο αυτό, η επιστημονική ομάδα είναι διευρυμένη από επιστήμονες / συμβούλους υποστήριξης των ασθενών αυτών.