Απόφραξη του ρινοδακρυϊκού πόρου

Είναι μια συχνή πάθηση του πρώτου χρόνου της ζωής. Τα βρέφη με στένωση ή απόφραξη του ρινοδακρυϊκού πόρου, εμφανίζουν χρόνια δακρύρροια και εκκρίσεις, λόγω μη καλής βατότητας του πόρου προς τη μύτη. Τα δάκρυα που λιμνάζουν επιμολύνονται από τα τοπικά μικρόβια. Συστήνεται αναμονή, τοπικές μαλάξεις και αντιβιοτικές σταγόνες σε σοβαρές επιμολύνσεις. Καθετηριασμός απαιτείται στο 20% των βρεφών αυτών, αφού το 80% αυτοϊάται. Τα ποσοστά επιτυχίας του καθετηριασμού είναι πάνω από 90%, όταν πραγματοποιείται στον κατάλληλο χρόνο. Σε μη κατάλληλο χρόνο, τα ποσοστά επιτυχίας μειώνονται.