Επεμβάσεις

Η επιστημονική ομάδα του ‘’Παιδοοφθαλμολογικού Ελλάδος’’ πραγματοποιεί όλο το εύρος των παιδιατρικών οφθαλμολογικών επεμβάσεων, αλλά και επεμβάσεις στραβισμού σε ενήλικες.

Θα εστιάσουμε στις συχνότερες.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την επέμβαση στραβισμού

 1. Οι στόχοι της επέμβασης του στραβισμού είναι λειτουργικοί (βελτίωση της συνεργασίας των δύο ματιών, εξάλειψη της διπλωπίας, βελτίωση της διόφθαλμης όρασης και της αντοχής σε οπτικές δραστηριότητες), αλλά και αισθητικοί 
 2. Ανάλογα με τον τύπο του στραβισμού, την ηλικία του ασθενή, αλλά και την προσωπική του εμπειρία, ο χειρουργός επιλέγει την κατάλληλη χειρουργική τεχνική.
 3. Η επέμβαση διαρκεί περίπου μία ώρα, πραγματοποιείται πάνω στο λευκό τμήμα των ματιών. Η διάρκεια είναι μεγαλύτερη σε περιπτώσεις σύνθετων στραβισμών (νευρολογικών, μετά από ατυχήματα, επανεπεμβάσεις κ.ά.) 
 4. Όλες οι επεμβάσεις παιδικού στραβισμού πραγματοποιούνται υπό γενική αναισθησία, ενώ σε κάποιους ενήλικες μπορεί να πραγματοποιηθεί και υπό τοπική αναισθησία. 
 5. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, ο/η ασθενής πηγαίνει στο σπίτι του/της την ίδια ημέρα, μετά από λίγες ώρες παραμονής στην κλινική. 
 6. Αν και η επέμβαση στραβισμού ανήκει στις οφθαλμολογικές επεμβάσεις χαμηλού κινδύνου, σπάνια μπορούν να εμφανιστούν επιπλοκές που όμως είναι αντιμετωπίσιμες. 
 7. Μετά την επέμβαση στραβισμού το/τα μάτι/α είναι κόκκινα για λίγες ημέρες 
 8. Ο/η ασθενής ακολουθεί τοπική φαρμακευτική αγωγή για περίπου 1 μήνα
 9. Ο/η ασθενής επαναδραστηριοποιείται μετά την 3η ημέρα, ωστόσο απαιτούνται περίπου 6-8 εβδομάδες για να εκτιμηθεί η τελική θέση των ματιών 
 10. Δύο στους δέκα ασθενείς μπορεί κάποια στιγμή στο μέλλον να χρειαστούν κάποια συμπληρωματική επέμβαση.


Η έμπειρη χειρουργική επιστημονική μας ομάδα πραγματοποιεί κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό τέτοιων επεμβάσεων και η ομάδα υποστήριξης συμπληρώνει το καλό χειρουργικό αποτέλεσμα με το καλύτερο λειτουργικό αποτέλεσμα. 

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τον καθετηριασμό του ρινοδακρυϊκού πόρου

 1. Πραγματοποιείται σε παιδιά που η βατότητα του ρινοδακρυϊκού πόρου δεν αποκαταστάθηκε από μόνη της.
 2. Η ηλικία που πρέπει να γίνει αποφασίζεται από τον θεράποντα παιδοοφθαλμίατρο και εξατομικεύεται κατά περίπτωση. Ωστόσο, καλό είναι γίνεται μετά τα πρώτα γενέθλια του παιδιού.
 3. Η επέμβαση πραγματοποιείται υπό μέθη και επίβλεψη αναισθησιολόγου, ενώ διαρκεί μόλις λίγα λεπτά.
 4. Χρησιμοποιούνται ειδικά λεπτά εργαλεία
 5. Το παιδί επιστρέφει στο σπίτι του την ίδια ημέρα
 6. Ακολουθεί ολιγοήμερη φαρμακευτική αγωγή και από την πρώτη ημέρα επανέρχεται στις δραστηριότητές του
 7. Η επιτυχία της επέμβασης σχετίζεται με την ηλικία αλλά και τον τύπο της απόφραξης και κυμαίνεται από 85-100%. Σπάνια απαιτείται επανεπέμβαση και ένθεση ειδικού σωληναρίου σιλικόνης (αφαιρείται σε λίγους μήνες).


Η έμπειρη χειρουργική επιστημονική μας ομάδα πραγματοποιεί κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό τέτοιων επεμβάσεων με εξαιρετικά αποτελέσματα.  

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την επέμβαση του παιδικού καταρράκτη

 1. Στόχος της αντιμετώπισης του παιδικού καταρράκτη είναι η αποκατάσταση της ΄΄βατότητας΄΄ του οπτικού άξονα του ματιού, αλλά η ανάπτυξη της όρασης στο συγκεκριμένο μάτι / μάτια. 
 2. Κατά την επέμβαση αφαιρείται ο καταρρακτικός φακός.
  Στα μικρά μωρά το μάτι μένει άφακο, τοποθετείται ειδικός φακός επαφής μετεγχειρητικά πάνω στο μάτι (υποκατάστατο του φυσικού φακού που αφαιρέθηκε) και αργότερα μπορεί να τοποθετηθεί και ειδικός ενδοφακός μέσα στο μάτι.
  Στα μεγαλύτερα παιδιά (προσχολικά, σχολικά, εφήβους) τοποθετείται ενδοφακός την ώρα της επέμβασης (υποκατάστατο του φυσικού φακού που αφαιρέθηκε).
  Σε αμφοτερόπλευρες επεμβάσεις καταρράκτη, μπορούν να χορηγηθούν και γυαλιά.
 3. Οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται υπό γενική αναισθησία 
 4. Μετεγχειρητικά, για 4-6 εβδομάδες ακολουθούν φαρμακευτική αγωγή.
 5. Η επέμβαση καταρράκτη στα παιδιά απαιτεί μεγάλη εμπειρία, ενώ αποτελεί μια επέμβαση που μπορεί να σχετιστεί με πρώιμες ή όψιμες επιπλοκές. Οι επιπλοκές αυτές πρέπει να αναγνωρίζονται και να αντιμετωπίζονται άμεσα. 
 6. Τα παιδιά που έχουν υποβληθεί σε επέμβαση καταρράκτη πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά, σε όλα τα χρόνια της ανάπτυξής τους.
 7. Τα παιδιά αυτά, μετά την επέμβαση, πρέπει να ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα άσκησης του/των ματιού/ματιών για ενδυνάμωση της όρασης.
 8. Περισσότερες εξατομικευμένες πληροφορίες κατά περίπτωση λαμβάνονται από τον θεράποντα παιδοοφθαλμίατρο.


Η έμπειρη χειρουργική επιστημονική μας ομάδα πραγματοποιεί κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό τέτοιων επεμβάσεων και η ομάδα υποστήριξης (οπτομέτρες, εκπαιδευτές όρασης) συμπληρώνει το καλό χειρουργικό αποτέλεσμα με το καλύτερο λειτουργικό αποτέλεσμα.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την επέμβαση του παιδικού γλαυκώματος

 1. Το παιδικό γλαύκωμα αν και όχι συχνό, αποτελεί μια αντιμετωπίσιμη πάθηση.
 2. Υπάρχουν διάφορα είδη παιδικού γλαυκώματος και ανάλογες είναι και οι θεραπευτικές επιλογές. Κάποια αντιμετωπίζονται με σταγόνες και άλλα (τα περισσότερα) επεμβατικά.
 3. Οι χειρουργικές τεχνικές είναι πολλές και ο θεράπων παιδοοφθαλμίατρος επιλέγει την καλύτερη κατά περίπτωση. 
 4. Οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται υπό γενική αναισθησία 
 5. Μετεγχειρητικά ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή.
 6. Η επέμβαση παιδικού γλαυκώματος απαιτεί εμπειρία και εξειδίκευση, ενώ αποτελεί μια επέμβαση που μπορεί να σχετιστεί με πρώιμες ή όψιμες επιπλοκές. Οι επιπλοκές αυτές πρέπει να αναγνωρίζονται και να αντιμετωπίζονται άμεσα. 
 7. Τα παιδιά που έχουν υποβληθεί σε επέμβαση γλαυκώματος πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά, σε όλη τους τη ζωή. 
 8. Τα παιδιά αυτά, μετά την επέμβαση, πρέπει να ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα άσκησης του/των ματιού/ματιών για ενδυνάμωση της όρασης.
 9. Περισσότερες εξατομικευμένες πληροφορίες κατά περίπτωση λαμβάνονται από τον θεράποντα παιδοοφθαλμίατρο.


Η έμπειρη χειρουργική επιστημονική μας ομάδα πραγματοποιεί κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό τέτοιων επεμβάσεων και η ομάδα υποστήριξης (οπτομέτρες, εκπαιδευτές όρασης) συμπληρώνει το καλό χειρουργικό αποτέλεσμα με το καλύτερο λειτουργικό αποτέλεσμα.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την επέμβαση του χαλαζίου

 1. Τα περισσότερα χαλάζια θεραπεύονται με φαρμακευτική αγωγή. Ωστόσο κάποια χρήζουν επέμβασης
 2. Η επέμβαση πραγματοποιείται υπό μέθη και επίβλεψη αναισθησιολόγου και διαρκεί λίγα λεπτά.
 3. Το παιδί σε λίγη ώρα μετά την επέμβαση επιστρέφει στο σπίτι του και στις συνήθεις δραστηριότητές του
 4. Ακολουθεί μια ολιγοήμερη φαρμακευτική αγωγή


Η έμπειρη χειρουργική επιστημονική μας ομάδα πραγματοποιεί κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό τέτοιων επεμβάσεων με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την επέμβαση της βλεφαρόπτωσης

 1. Η βλεφαρόπτωση πρέπει να αντιμετωπίζεται χειρουργικά όταν το βλέφαρο καλύπτει τον οπτικό άξονα ή / και για αισθητικούς λόγους
 2. Υπάρχουν διάφορες αιτίες και είδη βλεφαρόπτωσης στα παιδιά και ανάλογες είναι οι χειρουργικές τεχνικές που ακολουθούνται
 3. Οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται υπό γενική αναισθησία και διαρκούν περίπου μια ώρα
 4. Μετεγχειρητικά το παιδί μένει για λίγες ώρες στην κλινική και μετά πηγαίνει στο σπίτι του 
 5. Ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή για λίγες ημέρες
 6. Οι επεμβάσεις βλεφαρόπτωσης απαιτούν εμπειρία και εξειδίκευση του χειρουργού


Η έμπειρη χειρουργική επιστημονική μας ομάδα πραγματοποιεί κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό τέτοιων επεμβάσεων και η ομάδα υποστήριξης (οπτομέτρες, εκπαιδευτές όρασης) συμπληρώνει το καλό χειρουργικό αποτέλεσμα με το καλύτερο λειτουργικό αποτέλεσμα.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την επέμβαση της δερμοειδούς κύστης

 1. Μια δερμοειδής κύστη είναι μια αθώα αλλά χωρίς λειτουργικό ρόλο κύστη, που μπορεί να εμφανιστεί γύρω ή / και επάνω στην επιφάνεια του ματιού. 
 2. Πρέπει να αντιμετωπίζεται χειρουργικά όταν προκαλεί λειτουργικά προβλήματα (βλεφαρόπτωση, αστιγματισμό κ.ά.). 
 3. Οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται υπό γενική αναισθησία και διαρκούν περίπου μια ώρα
 4. Μετεγχειρητικά το παιδί μένει για λίγες ώρες στην κλινική και μετά πηγαίνει στο σπίτι του 
 5. Ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή για λίγες ημέρες
 6. Οι επεμβάσεις απαιτούν εμπειρία και εξειδίκευση του χειρουργού


Η έμπειρη χειρουργική επιστημονική μας ομάδα πραγματοποιεί κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό τέτοιων επεμβάσεων με μεγάλη επιτυχία. 

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τις επεμβάσεις στον παιδικό αμφιβληστροειδή

Νόσος Coat

 1. Αποτελεί μια δομική ανωμαλία κάποιων αγγείων του αμφιβληστροειδή χιτώνα. Στα δυσπλαστικά αγγεία υπάρχει διαρροή υγρού που προκαλεί αποκόλληση του αμφιβληστροειδή
 2. Η αντιμετώπιση εμπλέκει έγχυση ενδοφθαλμίου αντι-αγγειογεννητικού παράγοντα και ‘’καυτηριασμό’’ των δυσπλαστικών αγγείων
 3. Γίνεται υπό γενική αναισθησία και διαρκεί περίπου μισή ώρα 
 4. Συνήθως απαιτείται επανάληψη της θεραπείας
 5. Ακολουθείται φαρμακευτική αγωγή για λίγες ημέρες


Αμφιβληστροειδοπάθεια προωρότητας

 1. Πρόκειται για πάθηση του αμφιβληστροειδή που αφορά κάποια πολύ πρόωρα νεογνά (μη φυσιολογική αγγείωση) 
 2. H σύγχρονη θεραπεία περιλαμβάνει εφαρμογή φωτοπηξίας (laser) με ή χωρίς χρήση ενδοϋαλοειδικής έγχυσης αντι-αγγειογεννητικού παράγοντα
 3. Γίνεται υπό γενική αναισθησία
 4. Τα παιδιά αυτά πρέπει να παρακολουθούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και για πολλά χρόνια


Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς
 

 1. Οι αιτίες είναι πολλές και αποτελεί μια πάθηση που απειλεί σοβαρά την ανάπτυξη της όρασης
 2. Πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα χειρουργικά, με τεχνικές που επιλέγει κατά περίπτωση ο ειδικός θεράπων παιδοοφθαλμίατρος
 3. Οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται υπό γενική αναισθησία
 4. Το παιδί επιστρέφει στο σπίτι του λίγες ώρες μετά το χειρουργείο
 5. Ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή για λίγες ημέρες
 6. Σε αρκετές περιπτώσεις απαιτούνται συμπληρωματικές επεμβάσεις


Η έμπειρη χειρουργική επιστημονική μας ομάδα πραγματοποιεί κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό τέτοιων επεμβάσεων και η ομάδα υποστήριξης (οπτομέτρες, εκπαιδευτές όρασης) συμπληρώνει το καλό χειρουργικό αποτέλεσμα με το καλύτερο λειτουργικό αποτέλεσμα.

Προετοιμασία της οικογένειας και του παιδιού πριν από την επέμβαση​

Η προετοιμασία του παιδιού για μια επέμβαση είναι μια διαδικασία σημαντική. Να θυμάστε ότι κάθε παιδί είναι διαφορετικό και συμπεριφέρεται διαφορετικά.  

Παρακάτω, μερικά χρήσιμα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να βοηθήσετε το παιδί να προετοιμαστεί για μια επέμβαση:

 

 • Συζητήστε μαζί του ανοικτά και ειλικρινά. Χρησιμοποιήστε απλή και κατανοητή για την ηλικία του γλώσσα, για να εξηγήσετε τη διαδικασία και τους λόγους για τους οποίους θα κάνει την επέμβαση.

 

 • Απαντήστε με ειλικρίνεια και υπομονή στις ερωτήσεις του. 

 

 • Η καλή σχέση και η οικειότητα του παιδιού με το γιατρό του το κάνει να αισθάνεται ασφάλεια όταν τον ξαναδεί την χειρουργική ημέρα. 

 

 • Να είστε δίπλα στο παιδί πριν και μετά το χειρουργείο. Η παρουσία των γονιών προσφέρει ασφάλεια και ηρεμία.

 

 • Μετά την ολοκλήρωση του χειρουργείου, μπορείτε να κάνετε στο παιδί ένα μικρό δώρο για να το επιβραβεύσετε για τον θάρρος και την συνεργασία του.

 

 • Η υπεύθυνη των χειρουργείων βρίσκεται σταθερά στην διάθεση σας για να σας καθοδηγήσει αλλά και να λύσει όποια απορία προκύψει είτε πριν ή μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης. 

 

 • Εξατομικευμένες λεπτομέρειες που αφορούν στην ιατρική προ-εγχειρητική προετοιμασία του παιδιού, αλλά και οδηγίες για την μετεγχειρητική του αγωγή, θα λάβετε στο email σας πριν από την επέμβαση.